Общи условия

Условия за резервация

• Резервация в хижа Звездица, може да направите по един от следните начини:
– на телефон: 0898 772 125
– на място в хижата.
– чрез сайта на хотела: www.zvezditsa.bg
• Резервация следва да съдържа следната информация: името и фамилията на госта, националността му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон, имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости.
• Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него ще са описани типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хижата, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, след като получите потвърждението, внимателно да се запознаете с информацията за Вашата резервация и да се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.
• Хижата изисква като гарантиращ депозит при резервация сума в размер на 30 (сто) % от стойността на резервацията.
• След като получим сумата по гарантиращия депозит, Вашата резервация ще се счита за валидна и окончателно ПОТВЪРДЕНА.
• Ако плащането не бъде извършено в рамките на 2 дни, хижата запазва правото си да анулира направена резервация.
• Когато клиент направи резервация в Хижа Звездица се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях.
• Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение.
• Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашата хижа.

Условия за анулиране на резервация

• Ако желаете да анулирате направена от Вас резервация, това може да стане по един от следните начини:
– на телефон: 0898 772 125
– на място в хижата.
– чрез сайта на хотела: www.zvezditsa.bg
• до 24 часа след направена резервация, ако клиентът желае да анулира потвърдена резервация, няма да дължи неустойка и платената сума, като гарантиращ депозит, ще му бъде възстановена.
• При анулация след 24 часа срок до 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване, клиентът дължи неустойка в размер на 50% от сумата платена като гарантиращ депозит.
• При анулация в срок по-кратък от 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане в деня на настаняването, клиентът дължи неустойка в размер на сумата платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.
• Хижа Звездица запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хижата:
– Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
– Възстановява платения от клиента депозит в срок от 30 (тридесет) работни дни по банкова сметка, считани от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

Промяна на резервацията

• Ако желаете да промените Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.
При необходимост от връщане на сума платена с карта
• Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платена резервацията.

Условия за настаняване

• Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
– Настаняване: след 14:00 ч.
– Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
– При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:
– при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса, по преценка на хижата;

• Забранено внасянето на алкохол и храна в ресторанта.
• Работно време на ресторанта: 08:00 – 20:00 часа, а при организирани мероприятия или нужда е възможно, но с допълнителна уговорка. Храни и напитки не се внасят и в хижата
• В хижата се приемат домашни любимци.
• Настаняването в хижата става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
• Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Цени за настаняване

• Цените за настаняване в Хижа Звездица са посочени на официалния сайт на хотела: www.zvezditsa.bg

Начин на плащане

• Резервацията може да бъде платена с карта (Maestro, Visa или Mastercard), чрез виртуален ПОС терминал (Сумата за плащане ще бъде в BGN)
• Плащане на място.

Права и задължения на страните

• Хижа Звездица се задължава да предостави на гостите на хижата в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
• Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хижата, не се възстановяват.
• Хижа Звездица не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
• Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хижата.
• Всички цени, обявени в сайта на хижата www.zvezditsa.bg, както и описани в e-mail съобщенията на хижата са в български лева или ЕВРО, спрямо тарифата с включен ДДС и туристически данък.
• Допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена за нощувка и трябва да бъдат заплатени отделно при освобождаване на стаята.
• Хижата не носи отговорност за: откраднати вещи от стаите или общите части.
• В стаите на Хижа Звездица не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хижата запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.
• Гостите на хижата следва да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си. Всички разходи за нанесени материални щети на хижата се заплащат от причинилите ги лица.
• Хижа Звездица не носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Всеки гост е длъжен да не оставя децата си без надзор на територията на Хижа Звездица.
• По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.zvezditsa.bg, задължителни са разпоредбите на законите на Република България.

Политика за използване на Биствитки

• С посещаването на сайта www.zvezditsa.bg, потребителите се съгласяват бисквитки от него, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им.
• Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт www.zvezditsa.bg, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.
• Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, резервация, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.zvezditsa.bg

Права за интелектуална собственост

• Съдържанието на уеб сайта www.zvezditsa.bg е със запазени авторски права.
• Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати.
• Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта www.zvezditsa.bg за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на хотела и/или носителят на авторското право.
• Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта www.zvezditsa.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Хижа Звездица или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Хижа Звездица и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.