Galleries

Природен парк Витоша

Природен парк Витоша

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е една година след Лондонското определение за национални паркове.